Դասընթացի նպատակն է աջակցել աշխատանք փնտրողներին ձեռք բերել աշխատանք փնտրելու հմտություններ, որոնք կօգնեն իրենց նախասիրություններին և հմտություններին համապատասխան աշխատանք գտնելու համար: