Այս դասընթացի նպատակն է զարգացնել անհատի ինքնուսուցման հմտությունը՝ տրամադրելով ամփոփ տեղեկատվություն մասնակցի լիովին տիրապետման համարԴասընթացի շրջանակներում սկսնակ մասնակիցներին կտրամադրվեն հենքային և խորացված գիտելիքներ ձևավորման ոլորտին վերաբերող:

Այս դասընթացը իր մեջ ներառում է «Word» խմբագրիչում աղյուսակների ստեղծումըխմբագրումը և ոճավորումըորն էլ ամփոփված է համապատասխանաբար վերնագրված բաժիններում