marketing

Այս մոդուլը ներածություն է Հայաստանի ՄԿՈՒ հաստատությունների հնարավորությունների մասին՝ առավել հաջողությամբ շուկա հանելու իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունները: Շուկայի կառավարման տարբեր մեթոդներին քայլ առ այլ ծանոթացնելուց հետո մասնակիցները կնախապատրաստվեն մշակելու համակարգված մարկետինգային հայեցակարգ իրենց կրթական հաստատությունների համար։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրվեն հավաստագրեր:

Էլեկտրոնային դասընթացի (էլ. դասընթաց) նպատակն է ՄԿՈՒ ղեկավարներին և դասավանդողներին ծանոթացնել էլ. ուսուցմանը, որը կարող է նաև ուղեցույց հանդիսանալ աշխատանքային միջավայրում կիրառելու նպատակով: Անկախ նրանից, թե որտեղ եք աշխատում՝ նախարարությունում, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում (ՄԿՈՒՀ), հասարակական կազմակերպությունում (ՀԿ) կամ ինքնազբաղ եք, էլ. ուսուցումը կնպաստի Ձեր մասնագիտական զարգացմանը: GIZ_Logo

Սույն էլ. դասընթացը մշակվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) կողմից և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ իրականացվող «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի աջակցությամբ:

Գրանցված հասցեներ՝ Բոնն և Էշբորն, Գերմանիա

«Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագիր

ՀՀ, Երևան 0010, Բաղրամյան 4/1

Հեռ.՝   +374 (0) 10 560396

Ֆաքս՝+374 (0) 10 589270
Կայք՝ www.giz.de 


Մշակում և դիզայն՝ Հեռավար ուսուցման ազգային ցանց: Սույն հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատու է ԳՄՀԸ (GIZ): Հրապարակման մեջ ներկայացված կարծիքները և եզրակացությունները պատկանում են հեղինակներին և չեն արտահայտում ԳՄՀԸ (GIZ) տեսակետները: