marketing

Այս մոդուլը ներածություն է Հայաստանի ՄԿՈՒ հաստատությունների հնարավորությունների մասին՝ առավել հաջողությամբ շուկա հանելու իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունները: Շուկայի կառավարման տարբեր մեթոդներին քայլ առ այլ ծանոթացնելուց հետո մասնակիցները կնախապատրաստվեն մշակելու համակարգված մարկետինգային հայեցակարգ իրենց կրթական հաստատությունների համար։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրվեն հավաստագրեր: