Այս դասընթացի նպատակն է զարգացնել անհատի ինքնուսուցման հմտությունը՝ տրամադրելով ամփոփ տեղեկատվություն մասնակցի լիովին տիրապետման համարԴասընթացի շրջանակներում սկսնակ մասնակիցներին կտրամադրվեն հենքային և խորացված գիտելիքներ ձևավորման ոլորտին վերաբերող: