Դասընթացի նպատակն է աջակցել Ձեզ գտնել աշխատանք`Ձեր նախասիրություններին և հմտություններին համապատասխան: