ֆց

MS Word տեքստային խմբագրիչը  ներկայումս ամենատարածված տեքստային խմբագրիչներից է, որը լայն հնարավորություն է տալիս տեքստեր ստեղծելու, խմբագրելու, ձևավորելու և տպիչով տպելու համար: Աշխատելով Word ծրագրով՝ օպերատորը հեշտությամբ կարող է մուտքագրել և ֆորմատավորել ցանկացած տեքստ, տեղադրել աղյուսակներ, գծագրեր, նկարներ, բանաձևեր և այլն: Word-ն ունի նաև սխալները ուղղելու, այլ ծրագրերի կամ փաստաթղթերի հետ կապ հաստատելու հնարավորություն:

Տևողությունը ` 10 դաս 1-ական ակադեմիական ժամով:

Դասընթացի առավելությունները.

 • Կարճ ժամանակում հրատարակչական ոլորտի վերաբերյալ նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերում,
 • Հետադարձ կապի միջոցով ուսուցման ղեկավարի հետ խորհրդատվություն, ծագած հարցերի պարզաբանում նամակագրության միջոցով
 • Ուսումնական նյութերի շուրջօրյա հասանելիություն,
 • Գիտելիքների, ձեռք բերած հմտությունների ամրապնդում գործնական աշխատանքներով, տնային հանձնարարություններով:

Պահանջվող նախնական հմտություններ՝

 • հակարգչով  աշխատելու կարողություն,
 • MS Windows- ում աշխատելու հիմունքների իմացություն,
 • տարրական գիտելիքներ  MS փաթեթի վերաբերյալ:

Դասընթացի ավարտին  Դուք.

 • Կսովորեք ճշգրիտ սահմանել փաստաթղթի  ձեւաչափը, դաշտերի պարամետրերը,
 • Կտիրապետեք ծրագրի հիմնական 15 հրամանային կոճակներին, Office-ի հիմնական 9 կոճակներին, աղյուսակներ և գրաֆիկական այլ օբյեկտների ներմուծման ձևերին,
 • Կպատրաստեք   տպագիր արտադրատեսակների`  1 ձևավոր փաստաթուղթ, 1 աղյուսակ, 1 բուկլետի  օրինակ,
 • Կսովորեք  տարբեր բարդության, դիզայներական տարբեր լուծումներով  գրավիչ  էջի ձևավորում ստանալ՝ կիրառելով  դասընթացում ներառված 7 հիմնական քայլերը,
 • Կպատրաստեք  փաստաթուղթը տպագրելու համար:

 Դասընթացի կառուցվածքը՝

 1. Ծանոթացում MS Word տեքստային խմբագրիչին:
 2. Էջի և պարբերության ձևաչափի սահմանում:
 3. Տեքստի ներմուծում:
 4. Աշխատանք տեքստի հետ:
 5. Լրացուցիչ էլեմենտների ներմուծում:
 6. Աշխատանք աշխատանք աղյուսակների հետ:
 7. Աշխատանք տեքստի նշված հատվածի հետ :
 8. Կատարված գործողությունների վերանայում
 9. Ֆայլային գործողություններ:
 10. Փաստաթղթի տպագրում:

Յուրաքանյուր դասի ավարտին տրվում է տեսական գիտելիքները ստուգող թեստ, իսկ առանձին դեպքերում՝ գործնական առաջադրանք՝ որպես տնային հանձնարարություն: