Այս դասընթացը իր մեջ ներառում է «Word» խմբագրիչում աղյուսակների ստեղծումըխմբագրումը և ոճավորումըորն էլ ամփոփված է համապատասխանաբար վերնագրված բաժիններում