թեմա Անվանում Նկարագրություն
թեմա 1 IMS content package ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ
թեմա 2 IMS content package ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
թեմա 3 IMS content package ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ
թեմա 4 IMS content package ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ
թեմա 5 IMS content package ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿ
Այս մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել առկա աշխատանքի առաջարկները և կայացնել համապատասխան որոշում: