Թեմայի ընդհանուր նկարագիրը

 • General

  ԻՆՉՊԵՍ ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

  jobԱշխատանք փնտրելը բարդ, ժամանակատար և դժվարին աշխատանք է` անկախ անձի հմտություններից, աշխատանքային փորձից...

  Դասընթացի նպատակն է աջակցել Ձեզ գտնել աշխատանք` Ձեր նախասիրություններին և հնտություններին համապատասխան: Դասընթացը բաղկացած է 5 բաժիններից.

  Դասընթացի վերաբերյալ ցանկացած հարցերի և/կամ առաջարկների դեպքում կարող եք թողնել Ձեր հաղորդագրությունները քննարկումներ կամ հարցեր և պատասխաններ բաժիններում, նաև լինել հետևողական` Ձեզ հուզող հարցերի վերաբերյալ պատասխաններ ստանալու ուղղությամբ:

 • թեմա 1

  self-awarenessՄոդուլի նպատակն է օգնել Ձեզ հստակեցնել և գնահատել կյանքի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք օգտակար կլինեն Ձեր հետագա աշխատանքում:

 • թեմա 2

  findՄոդուլի նպատակն է աջակցել և օգնել Ձեզ աշխատանքի որոնման արդյունավետ գործողությունների ծրագիր կազմելու, աշխատանքի վերաբերյալ հայտարարությունները վերլուծելու և պոտենցիալ գործատուներին ուսումնասիրելու գործընթացում:

 • թեմա 3

  employerԳործատուին դիմելը աշխատանք փնտրելու ճանապարհին ամենապատասխանատու քայլն է...

  Մոդուլը կօգնի Ձեզ խուսափել և շրջանցել այն բոլոր խոչընդոտները, որոնց կարող եք հանդիպել գործատուին դիմելու ճանապարհին:

 • թեմա 4

   

  interviewԲոլոր հարցազրույցների նպատակը տվյալ աշխատանքի համար ամենալավ թեկնածուին գտնելն է...

  Մոդուլի նպատակն է օգնել Ձեզ հարցազրույցի ընթացքում ներկայացնելու Ձեր հմտությունները, գիտելիքները և փորձը` ընկերության կարիքներին համապատասխան:

 • թեմա 5

  job suggestionՁեզ աշխատանք են առաջարկում և Դուք մտածում եք...

  Այս մոդուլը հնարավորություն կտա ուսումնասիրել աշխատանքի առաջարկը վերլուծելու ուղիները, գնահատման եղանակներն ու հիմնական գործոնները: