Նոր դասընթացների մեկնարկ

 
 
elearning.am logo
Նոր դասընթացների մեկնարկ
by Support Team - Thursday, 24 January 2013, 3:22 PM
 

officeԷլեկտրոնային ուսուցման կենտրոնը մեկնարկում է «Օպերատորային հմտությունների զարգացում» ընդհանուր դասընթացների շարքը, որը անդրադառնում է «Microsoft Office 2007» ծրագրային փաթեթին: Սույն բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ առկա և սպասվող դասընթացների ցանկին, և ըստ նշված գրանցման կարգի մասնակցել ձեր կողմից ընտրված դասընթացին: Առավել մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են յուրաքանչյուր դասընթացի նկարագրության էջում՝ "Դասընթացների ցանկ" բաժնում: