Էլեկտրոնային ուսուցման ինստիտուցիոնալ կառուցում

 
 
elearning.am logo
Էլեկտրոնային ուսուցման ինստիտուցիոնալ կառուցում
by Support Team - Thursday, 2 May 2013, 5:40 PM
 

giz

2011-2014 թթ.-ին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության ֆինանսավորմամբ GIZ կազմակերպությունը և Հայաստանի էլեկտրոնային ուսուցման ազգային ցանց ը համատեղ իրականացնում են «Էլեկտրոնային ուսուցման ինստիտուցիոնալ կառուցում և մարդկային ռեսուրսների զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագիրը:

Ծրագրի վերջնական նպատակն է՝ Հարավային Կովկասի կրթական կազմակերպություններում կառուցել և զարգացնել ինստիտուցիոնալ և տարածաշրջանային կարողությունները էլեկտրոնային ուսուցումը ներդնելու և իրականացնելու համար: